Naujienlaiškis

Eiti į:

Naujienlaiškis

Likite su mumis ir užsiprenumeruokite naujienas!

Jūsų duomenys
*


Sutinku gauti naujienlaiškius pagal Siniat sp. z o. o. Privatumo politikos sąlygas. Informuojame, kad Jūsų mums perduodamų asmens duomenų valdytoju yra Siniat sp. z o. o., buveinė Varšuvoje (03-879), Przecławskiej gatvė 8. Visais klausimais, susijusiais su duomenų apsauga, Jūs galite kreiptis elektroniniu paštu adresu: daneosobowe@etexgroup.com. Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, taip pat teisę prieštarauti, teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kurios funkcijas Lenkijoje vykdo Asmens duomenų apsaugos inspekcijos pirmininkas. Mes tvarkome duomenis vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais ir tokiu tikslu, kuriam jie buvo perduoti. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą surasite mūsų Privatumo politikoje.

Siniat arti tavęs