SINIAT NIDA SISTEMŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS

siniat-nida-sistemu-eksploataciniu-savybiu-deklaracijos-01.png

SINIAT įmonė - pirmasis gipso sausos statybos sistemų gamintojas - įvedė pilnai išbaigtus sisteminius sprendimus, parengtus pagal Europos reglamentą dėl CPR statybos gaminių (ang. Construction Products Regulation). Tai įgyvendinę - esame pirmieji Europos rinkoje!

Norėdami užtikrinti aukščiausią visų sisteminių sprendimų, t.y. pertvarų, pakabinamų lubų, ar mansardų stogų apdailos naudojimo ir taikymo saugumo lygį, ž– remiantis Europos techniniu vertinimu (EOT) ETA 15/0301, darniuoju standartu EN 13964:2014-05 – bendradarbiaudami su Statybos technikos institutu, įvykdėme kompleksinį tyrimų projektą (BWT), kur buvo atliekami patvarumo, akustiniai, o taip pat atsparumo ugniai tyrimai. Remiantis pasiektais teigiamais rezultatais, esame pirmieji ir vieninteliai rinkoje sausos statybos sistemų gamintojai, skaidriai ir atsakingai deklaruojantys techninius sprendimus ir savybes visai galutinei sistemai. Šio fakto patvirtinimas - tai Eksploatacinių savybių deklaracijų (ESD) SINIAT sistemoms išdavimas ir ženklinimas CE ženklu.

SINIAT sisteminiai sprendimai, kuriuos sudaro atskiri SINIAT gaminių komponentai, pavyzdžiui, SINIAT NIDA gipskartonio plokštės, NIDA plieno profiliai, NIDA glaistai ir NIDA priedai, tapo vienintele rinkoje sistema su CE ženklinimu. Ji yra saugi ir atitinka griežtus reikalavimus, taikomus statyboje tiek Lietuvoje, tiek ir Europos Sąjungos teritorijoje. Taip pat yra svarbu pažymėti, kad techninių sisteminių sprendimų savybių patvirtinimo procedūra nuo šiol yra paprastesnė, jeigu turimaSINIAT sistemų deklaracijas su CE ženklu. Tai pagrindinis dokumentas, patvirtinantis sertifikuotų sisteminių sistemų leidimą statyti ir eksploatuoti Europos Sąjungos šalyse, remiantis CPR reglamentu. Sistemų ESD yra vienintelis ir pakankamas dokumentas, taikomas sisteminio sprendimo apibūdinimo ir parametrų patvirtinimui, o tai ypač supaprastina ilgalaikį ir daug darbo reikalaujantį statyboms reikalingos dokumentacijos surinkimo, paruošimo ar pateikimo procesą. Lietuvos rinkai SINIAT pirmiasis pateikia dokumentaciją sausos statybos sistemoms ESD forma. Tai leidžia sutaupyti laiko, taip pat turi įtaką didesniam darbo komfortui ir pateikiamų sprendimų skaidrumui, o SINIAT sisteminių sprendimų su CE ženklu taikymas ženklinimu kuria Jūsų kaip profesionalios įmonės ir profesionalo įvaizdį, kuris atitinkan aukščiausius ir naujausius šiuolaikinės statybos poreikius.

 

NAUDA ARCHITEKTAMS

 • aukščiausia sprendimų kokybė: platus pasirinkimas įvairiems pastatų tipams ir kokybę užtikrinantys visapusiškai atlikti sausos statybos sistemų tyrimai;
 • saugumo garantija: gamintojas pilnai atsako už sistemos parametrus;
 • didesnis darbo efektyvumas: patvirtinančios dokumentacijos kiekio optimizavimas ir parametrų aiškumas;
 • sprendimų kompleksiškumas: vienas dokumentas vienai sausos statybos rūšiai - pvz., sienos A tipas;
 • laiko taupymas ir universalumas: sisteminio sprendimo projektavimo Europos bendrijos šalyse narėse galimybė.

 

NAUDA IR PRIVALUMAI TECHNINEI PRIEŽIŪRAI / RANGOVUI / UŽSAKOVUI

 • saugumo garantija: griežčiausių reikalavimų, taikomų sausos statybos sistemoms atitikimas;
 • skaidrumas, aiškumas ir laiko taupymas: aiškus sistemų parametrų pateikimas. Vienas dokumentas patvirtinantis sprendimo parametrus- visam sistemos komplektui galutinės dokumentacijos paėmimo atveju;
 • aukščiausias standartas rinkoje: pažangūs sprendimų parametrai, esantys sistemų deklaracijoje (ESD), ženkliai viršijantys priimtus standartus;
 • lengvas darbas: iki minimumo sumažinamas dokumentų, patvirtinančių sprendimą, kiekis.

 

NAUDA PREKYBININKUI

 • lengvas ir platus pardavimo potencialas: aiškus ir greitas reikiamos dokumentacijos pateikimas klientams, platus sprendimų pasirinkimas parduodant tiek Lietuvoje, tiek ir visoje ES galimybės;
 • patikimumas ir pranašumas: kokybiškų sistemų pardavimai įvariausio tipo statiniams su aukščiausio lygio CE ženklinimu patvirtinta sistemų dokumentacija;
 • didesnis pelnas: patrauklesnė marža ir finansinių srautų didinimas, nes bendradarbiaujate su vieninteliu tiekėju, kuris turi sertifikuotų sausos statybos sistemų dokumentaciją su CE ženklinimu;
 • saugumo garantija: visapusiškai ištirti sistemų sprendimai akredituotoje įstaigoje;
EITI Į SINIAT NIDA SISTEMŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJOS >

 

siniat-nida-sistemu-eksploataciniu-savybiu-deklaracijos-02.png

 

SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS

 • ETA 15/0301 – Europos techninis vertinimas (EOT). Tai dokumento formatu pateikiamas statybos gaminio eksploatacinių savybių vertinimas, kur atsižvelgiama į jo esminius apibūdinimus pagal Europos vertinimo dokumentą (EDO). Europos techninis vertinimas ETA 15/0301 pertvarų sistemoms, šachtų statybai, tvirtinamoms ir netvirtinančioms sienų dangoms (apdailoms) pagal SINIAT technologiją parengė notifikavimo įstaiga TSUS. Tai pagrindinis aukščiau išvardintų sistemų ir CE ženklinimo dokumentas, tampantis teisiniu šių sistemų įvedimo į Lietuvos ir Europos Sąjungos rinkas. Remiantis ETA, Siniat Sp.z.o.o pateikia Eksploatacinių savybių deklaracijas (ESD) atskiroms sausos statybos sistemoms.
 • EN 13964:2014-05 – darnusis standartas: Pakabinamos lubos. Reikalavimai ir bandymų metodai.
 • CPR – Statybos gaminių reglamentas (anglų kalba - Construction Products Regulation). Statybos gaminių reglamentas nustato statybos gaminių įvedimo į rinką, nustatydamas darniuosius standartus, patvirtinančius statybos gaminių eksploatacines savybes - remiantis jų pagrindiniais apibūdinimais, o taip pat CE ženklinimo taikymo ant tų gaminių taisyklėmis.
 • ESD - Eksploatacinių Savybių Deklaracija. Ją parengia gamintojas, kuris įveda statybos gaminį arba sistemos sprendimą į rinką, jeigu jam yra taikomas darnusis standartas arba jis atitinka / jam suteiktas Europos techninis vertinimas. Parengdamas aukščiau paminėtą deklaraciją gamintojas yra atsakingas už statybos gaminius bei jų atitikimą deklaruojamoms eksploatacinėmsių savybėms.

 

Susiję dokumentai

Inovatyvūs, išmanūs ir efektyvūs sprendimai

Išbandyti ir sertifikuoti sprendimai

Įsipareigoję tvarioms statyboms